Monday 24 November 2008

Entry for November 25, 2008
Chú thích (từ trên xuống):

Hình 1-2: 4 tháng đầu sau khi cưới.

Hình 3: tháng thứ 5 trở về sau...