Saturday 10 February 2024

Chào 2024 - Bay như Rồng

Không rõ có bay như Rồng nổi không, nhưng xác nhận là đầu năm đã mở bát bay xa, bay đông, bay nhiều ngày. Xuất phát từ ý nghĩ ''visa dễ lắm, làm đi'' mà dắt dây đến một đoàn hùng hậu như vậy. [đã review tưng bừng khắp nơi].

Ghi lại mục tiêu của mình năm nay:

1- 9/5: tập trung những thứ mình làm, làm cho đúng, làm cho tận tâm.

2- lớp 9: vô trường NV1. Well-prepared rồi thì ắt kết quả cũng như ý thôi.

lớp 6: rèn chữ (back to basic) + đọc sách triết + giữ nhịp tiếng Anh

3- TDTT: chơi ba môn phối hợp: bơi đạp chạy.

4- nghe ''thầy'' phán, năm sau tuổi hợp làm nhà.

Cuối cùng là, thấy cơ hội thì bắt lấy, thấy thích thì làm, thấy vui thì chơi. Không suy nghĩ nhiều.