Wednesday 19 October 2011

Tình hình rất chi là ...

1.Tình hình thứ nhất:
Xô vừa trải qua chuỗi ngày bệnh VMH cường độ cao. Đi học 1 tháng, Xô nghỉ hết nửa thời gian. Thế là hai tháng qua, Xô vừa chống chọi lại ho, sổ mũi... vừa chống chọi lại việc phải đi học buổi sáng. Khi cơ thể khỏe mạnh, người ta cũng vui hơn, bớt mè nheo và nhõng nhẽo nhé con gái!
2.Tình hình thứ hai:
Xô có câu cửa miệng "Đi về nhà bà nội!" Câu này không hoàn toàn có nghĩa Xô thực sự muốn về nhà nội. Bố mẹ Xô mất hết 3 ngày 2 đêm mới giải mã được câu này, nó có nghĩa là "Tôi phản đối!"
3. Tình hình thứ ba:
Bố Xô sẽ bắt đầu những công việc mới đầy thử thách hơn, bận rộn hơn... để mẹ Xô bớt cằn nhằn "dị thế tà quân". Chúc mừng bố "sắm" nhiều vai thành công! NCS.GĐ.TP.

Lần đầu diện bikini

Cho nó bớt lạnh và ... mắc cỡ

Xô ra dáng "chị" chưa?

4. Tình hình thứ tư:
Lần đầu tiên sau 2 tháng đi học, hôm nay ngày 1/11, Xô chủ động thay quần áo đồng phục, tươi cười vào lớp và bái bai mẹ.
Một thay đổi nhỏ về xiêm y nhưng là một bước nhảy lớn về tâm lý vậy. :)