Wednesday 1 June 2022

Tháng năm vội vã

 Vèo cái đã qua hết năm tháng của 2022. Nhanh như một cơn gió! Tựa như đi qua mùa dịch covid hồi nào mà không hay biết. [Khéo đã quên Covid-19 là gì?]

2 F0 ở nhà vượt "cô".

Thí sinh vượt khó mùa thi lỡ làng từ hai năm trước.

Hai tấm chiếu mới vượt khó làm nhà.

U10 vượt khó lên lớp đá bóng với các anh lớn.

U14 vượt ải time limit với điện thoại mới. Vượt tường-lửa của bố mẹ.

Vượt sướng lại là cái khó nhất, nhỉ?!!