Sunday 2 July 2017

2.7.2017

Kết thúc tháng 6, mình đã làm được vài thứ quan trọng:
- Học xong lái xe, đã biết cảm giác cầm lái đi thi là như thế nào, để lần sau tự tin hơn :)
- Tất toán với TCB, gom nợ về một mối.
- Lần đầu cúng khai trương. Vạn sự khởi đầu, gian nan đừng có nản :)