Sunday 17 May 2015

Tháng 5

Tôi ra về, thấy ngoài sân có vài nụ Hồng hé nở

Ta là ai?
Chỉ là cát bụi trong vũ trụ mênh mông này.
Chỉ là cát bụi.
#seeyouagain#SonDoong#Tatcachungtadeulaca#Dacohoailang#