Monday 28 November 2022

Trò mới

 Hai trò mới bày trò mới: chạy trail.

Hôm trước B'day được con gái tặng bánh (giấy), còn (con) vợ thì tặng quà "thử thách hơn" nhiều: vé chạy trail Lâm Đồng cự ly 10 km. Kể ra hai tấm chiếu mới mà vượt qua thử thách sớm hơn dự định được nửa tiếng, vợ thứ 99, chồng thứ 134, chạy xong còn muốn chạy nữa... thì cũng gọi là khá khen :) 

Để chạy trail thì phải chuẩn bị cho quen: Chạy tối.  

Chạy tối được cái thuận lợi mát mẻ. Không "đánh vật tâm lý" phải dậy sớm và cuống quýt đi làm. Chạy vài cây về chân mỏi mỏi, ngủ một giấc khỏe re.

Vừa chạy vừa nói chuyện (nghe đâu với vận tốc này thì tốt cho sức khỏe - đốt năng lượng từ mỡ (?). Mà cũng tốt thật, tâm sự được nhiều thứ.

Thấy người ta già (hơn mình) mà còn chạy marathon, rồi triathlon, trail 45 - 70 - 100 km, thiệt nể hết sức.

Không gì là không thể. Cứ xỏ giày vào là đã thành công 50%. 

Chưa chạy sao biết không được nhỉ?

Chờ xem.