Saturday 31 July 2021

CT16 Promax

 Bác sĩ ra lệnh SG nằm yên thêm 2 tuần. 

Thương dân tứ xứ không thể trụ thêm, lên xe, lên tàu hoặc tự chạy hàng trăm hàng nghìn cây số về quê. Không tiền, không thức ăn, không an toàn.

Thương những chấm đỏ SOS trên sosmap.vn của hàng trăm nghìn mảnh đời kêu cứu.

Thương những con người ngày đêm chống dịch, làm việc trong môi trường nguy cơ cao.

Thương những ánh mắt lo lắng khi biết mình hoặc người thân trở thành F0, F1.

Yêu những túi quà sẻ chia, những lời động viên nhau... 

Ở nhà là yêu nước. Ở nhà cũng phải có ích. Ở nhà cũng cần "chất".

SG ơi, mong sớm trở về trạng thái "bình thường mới"!