Monday 30 April 2018

Been there, done that.

Sau một thời gian hứa hẹn, ta cũng đã hoàn thành ước nguyện đưa ba má đi Bắc một chuyến và leo đến đỉnh Fansipan 3.143 m. Yeahhh! So great!

Mình thích thì mình đi thôi! Time can't wait!