Monday 10 August 2009

Tân gia, dì và cháu

Cả nhà đi tân gia nhà chú, đem máy hình mà rốt cuộc không chụp nhà mới pô nào, ngoại trừ cái nhà đối diện ;)
Dì 20 tháng, cháu 4 tháng

Thêm một dì ngồi sau, 3 tuổi 3 ngày

Hai chị em chỉ ngoan lúc "tỉnh". Khi ngủ, nhõng nhẽo quá chừng chừng

Xô biết ngồi xe đẩy chờ mọi người ăn cơm

Có thể ngồi dựa vào ghế

... và dễ cười là ưu điểm của Xô