Friday 7 June 2024

Kết thúc mùa thi

Sáng nay đã xong môn thi cuối cùng - môn Toán (dài như đề Văn) của kỳ thi tuyển sinh 10.

Một đề quá dài, quá khó, quá nhiều chi tiết. 

Học sinh khóc và ông trời cũng mưa lụt SG luôn.

Rồi thì cũng xong. 

Đi nghỉ hè thôi.