Sunday 10 February 2019

Tết Kỷ Hợi

Giặt hết đống quần áo, xếp xong vali vào tủ là mình biết... Tết đã hết.

Đi trọn một tuần về nội, về ngoại; có gặp bà con thân thuộc, được tập họp bạn bè được thăm thầy thăm cô; có ngắm hoa xuân, có ăn có chơi...

Với mình, Tết sum vầy là hạnh phúc.

Hồi mình còn trẻ, mình cứ muốn... thay đổi cả thế giới. Tết năm nay phải làm cái gì mới hơn so với Tết năm trước, phải chưng cây hoa khác, phải nấu món khác, phải đi chơi chỗ khác. Bây giờ già rồi, mình nghĩ Tết năm sau mà vẫn được gặp người cũ, thưởng thức cái vị cũ, thăm lại chốn cũ... là đủ hạnh phúc.

Với mình, Tết để "ôn cố".

Năm mới, mong có đủ sức khỏe, đủ duyên lành làm được điều mình yêu thích.