Wednesday 8 January 2014

Năm 2013 của chúng mình

Không định tổng kết năm 2013 của nhà này, vì nhìn chung là đạt kế hoạch đề ra, nghĩa là không có gì đột biến hay đặc sắc :)))
Nhưng, BÌNH thường thôi cũng là may mắn và đủ quá rồi.
Mình chỉ có ước ao là:
- Bạn B giảm béo đi một tí, ít stress hơn một tẹo, nếu bắt đầu chơi thêm một môn thể thao nữa thì trên cả tuyệt vời!
- Bạn X bớt nói "không" đi, nhất là chuyện uống thuốc thì hai bạn lớn đỡ lo hơn.
- Bạn T là "vừa" rồi. Chỉ cần năm tới bạn ấy giảm số lần bị bệnh đi một tẹo là ổn.
 Thế thôi!