Sunday 31 December 2023

Tổng kết 2023

Thú nhận đây là lần đầu tiên mình không hứng thú chuyện tổng kết và đặt kế hoạch năm mới. Có lẽ do năm 2023 ''làn nhàn'' quá, không có sự việc gì nổi bật và cũng không có thành tựu gì đáng kể :)

+ 2 chị em về chung 1 trường. 

5 thì bận, 8 thì rảnh.

6 thì rảnh, mà 9 thì quá bận.

+ Chạy: Minh Đạm 21, Bà Đen 21, SK Thủ Đức 5 và LĐ trail 25.

Không nâng cự ly như kế hoạch (impossible!)

+ TDTT: Tin ngưng Amitie, thử Eballs rồi cũng ngưng. Đến hè thử lại bộ môn bơi.

Vẫn không đổi  là sao? 1m58 năm sau tháo niềng, 1m40 chắc sắp niềng.

+ Tài chính: đâu ra đâu, đó ra đó.

+ Chơi: tưởng vu vơ ai dè làm thiệt tour Aus 5L6N. 

+ 5-9: tàng tàng, xáp vô vài chỗ ''ra dẻ'' và ''khoai sùng''