Saturday 10 February 2024

Chào 2024 - Bay như Rồng

Không rõ có bay như Rồng nổi không, nhưng xác nhận là đầu năm đã mở bát bay xa, bay đông, bay nhiều ngày. Xuất phát từ ý nghĩ ''visa dễ lắm, làm đi'' mà dắt dây đến một đoàn hùng hậu như vậy. [đã review tưng bừng khắp nơi].

Ghi lại mục tiêu của mình năm nay:

1- 9/5: tập trung những thứ mình làm, làm cho đúng, làm cho tận tâm.

2- lớp 9: vô trường NV1. Well-prepared rồi thì ắt kết quả cũng như ý thôi.

lớp 6: rèn chữ (back to basic) + đọc sách triết + giữ nhịp tiếng Anh

3- TDTT: chơi ba môn phối hợp: bơi đạp chạy.

4- nghe ''thầy'' phán, năm sau tuổi hợp làm nhà.

Cuối cùng là, thấy cơ hội thì bắt lấy, thấy thích thì làm, thấy vui thì chơi. Không suy nghĩ nhiều.

No comments:

Post a Comment