Wednesday 21 February 2007

Làm dâu bếp củi

Bác Táo bếp củi khó tính ghê, đến lần thứ n này mới chinh phục được bác. Để ưng cái bụng của bác tốn gần hết 1 cái hộp quẹt gas của ba và cả mấy kí lô giấy báo của má Nhưng quen rồi thì cũng dễ chơi lắm, canh được lửa nè, biết xen kẽ củi lâu và củi mau bắt lửa, biết canh thời gian khi nào ấm nước sôi. Bác Táo bếp củi dạy làm bếp không được bỏ đi chơi, không được quên. Bác cho một nồi canh thơm lừng kèm với một vài con khô nướng than hồng nữa... măm măm.
Hai bác cháu mình bắt tay cái coi nào!

No comments:

Post a Comment