Monday 5 October 2009

1,2,3.../10

Từ tuần nay, hai vợ chồng "sống trong vội vã", thở không dám thở mạnh, ngủ không dám quá liều, sợ thời gian bay đi mất!!! Nghe tin phải nộp bài trong tháng như sét đánh ngang tai. Không dám nghĩ lui, phải cố lên thôi.
Mong tháng 10 này trôi qua thật suôn sẻ.

No comments:

Post a Comment