Monday 25 July 2011

Sau 9.5

Hơn 2 tháng rồi, qua lời giới thiệu của anh xã, mình mới trở vào trang ngngtu. Có nghĩa chừng ấy thời gian mình thôi la cà các trang trên mạng, dành thời gian làm việc hoàn toàn ngày 8 tiếng ở công ty. Ôi! phải nói rất sung sướng vì được bận rộn với công việc yêu thích. Cảm giác này có đến muộn lắm chăng sau từng ấy thời gian đi làm??!

Viết blog cho Xô mỗi tuần không hoàn thành rồi. Quả thực rất khó dùng từ ghi lại được những thay đổi của Xô ở lứa tuổi "siêu quậy" này. Có chút khôn ngoan, lí lẽ, lại lí lắc, ngây ngô của con nít. Xô thỉnh thoảng vẫn còn chen "biệt ngữ" khi nói chuyện với người lớn, kết hợp bắt chước và sáng tạo trong dùng từ, đặt câu. Trẻ lên ba cả nhà tập nói, người lớn nói sai thì đừng đổ lỗi cho con nít vì sao không ngoan là vậy.

Nếu phải chọn một từ dùng để miêu tả tính cách của Xô lúc này thì đó là "CHUYỂN ĐỘNG". Xô không bao giờ đứng yên. Xô thích chạy. Xô thích được đi chơi.
(Post hình minh họa sau)

No comments:

Post a Comment