Saturday 9 November 2013

Một mình ở Luân Đôn

Mình có đọc "Một mình ở châu Âu" của Phan Việt lúc đi chơi Nha Trang. Cảm giác "đang du lịch ở một nơi" trong khi thực tế đang đi du lịch ở một nơi khác thật thú vị. Thích đọc P.V vì cảm xúc của mình và P.V khá giống nhau.
Một điều chẳng may là trong chuyến đi đó, tác giả không có đến Anh nên mình chưa bị lây cảm nhận về Luân Đôn là như thế nào.
Đợi chồng về hỏi: " Một mình ở Luân Đôn như thế nào?"
Để quyết định có nên đánh dấu đó là điểm phải đến của mình (ngoài Kailash) chăng?

No comments:

Post a Comment