Thursday 6 February 2014

Việc nhỏ cần làm

Năm 2014 có vài việc nhỏ mình cần làm:
- Anh B học lái xe, để có động lực "tậu" trâu.
- Bắt đầu cho Xô học tiếng Anh 
- Sẽ học Cima để xem mình có thể lấn sang kế toán quản trị không. Sự thật là cảm thấy không đủ sức học CFA.
- A, B chơi một môn thể thao. Có thể là bơi.
- Muốn dẫn ba má hai bên đi Đà Nẵng (hoặc Hà Nội hoặc Campuchia...)
- Muốn đẹp hơn mỗi ngày :)
Vậy là, cần chi tiêu cẩn thận hơn để dành tiền làm những việc ở trên :)

No comments:

Post a Comment