Monday 15 December 2014

Mi rê đồ rê mi mi...

1. Xô đã đi học lớp nền tảng của Neokid khoảng 5 tháng rồi. Học nhạc lý rồi học đàn piano của Xô đến thật tình cờ nhưng "duyên" gì đâu. Học được 2 tháng, Xô đã lên sân khấu biểu diễn. Nhà có cây đàn để đập, để gõ ... có tiếng con líu lo mí rê đồ rê mi mi mi sol la...thêm phần vui nhà vui cửa.
2. Bố mẹ yêu tuổi lên ba của Tin. Tối qua mẹ và chị Hai nói chuyện tiếng Anh chủ đề "I like..." Ngờ đâu Tin xen vào "I like xe. I like xe bay." Ố, yeah!
3. Trời SG cuối năm mát nhẹ. Bản "Love will keep us alive" hợp tình hợp cảnh quá chừng. :)

No comments:

Post a Comment