Sunday 29 November 2015

29.11

Để ý tháng 10, tháng 11 năm nào cũng vậy, không biết vì lý do gì mà bận quá trời quá đất. Luôn chân luôn tay mà đầu óc cũng chẳng thanh thản, "deadline" đè tới tấp.
Chiều nay trong lúc xếp hành chờ tính tiền ở siêu thị, nghe vu vơ nhạc xuân đâu đó mà thấy chạnh lòng và thèm cái cảm giác bình yên của ngày cuối - đầu năm.
Than vậy thôi.
Ráng lên.

No comments:

Post a Comment