Saturday 21 October 2017

Quà SN

Bây giờ vào ngày sinh nhật, người ấy chắc không còn "ham" nhận quà của mình. Vì mình toàn tặng những thứ "bắt" người ấy phải ... đọc. Đó là vấn đề lớn cho cả hai phía, người tặng phải đọc cho người được tặng nghe, ngược lại, người được tặng cũng bị càm ràm không ít vì chẳng khi nào tự đọc. :(
Người ấy chỉ mong được nhận quà "thô mộc" của hai bạn nhỏ. Một tấm hình vẽ nghệch ngoạc, tô màu lổm chổm, chêm vào vài câu sến súa như "I love you Daddy" là đủ làm người ấy sướng rơn. Hoặc cái áo sơ mi VNXK mua... giảm giá, màu sắc tươi trẻ như dành cho sinh dziên cũng làm người ấy xông xênh mặc để khoe ngay. Độc đáo hơn, cuốn sách có cái tựa mê mẩn dụ người ấy "Con yêu bố chừng nào" kèm độ lớn 3 tỷ mặt trời là đủ liều doping làm người ấy ... cày như trâu cho 365 ngày kế tiếp.:)
Cuộc đời éo le, quà không phải ở giá tiền mà ở tình cảm của người... nhận đặt ở người cho. Được hai cục vàng ban ơn thì vui phải biết, TUI LÀ NHẤT ĐÓ NHE!

No comments:

Post a Comment