Sunday 20 May 2018

Con ngã, mẹ đau

Thứ hai tuần trước cuộc gọi của cô giáo chủ nhiệm làm mẹ hơi choáng.
Sau đó thì giật mình và thấy có lỗi với con.
Hôm nay đi họp phụ huynh cho con, cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều do vấn đề đã được giải quyết.
Hết lăn tăn.
Sai thì phải sửa.
Bắt đầu từ cái nhỏ, con ạ.
Mẹ và con cùng cố gắng nhé!

No comments:

Post a Comment