Sunday 24 June 2018

Tụt mood

Có những khi tâm trạng xuống dễ sợ. Ờ, thì mất đồ, ai mà chưa từng bị mất.
Nhưng "đau" là từ hồi mình ở SG 18 năm nay, mình chưa từng bị mất đồ lần nào (có 1 lần mất tờ 500k nhét sau túi khi đi chợ), nên "ức" lắm.
"Đau" nữa là kẻ gian đã lấy tiền của mình, đã cố tình đem thẻ Visa đi rút tiền mà nó không thèm gọi cho mình chuộc lại.
Chắc đến hạn xui thì nó xui.
Dặn lòng phải bình tĩnh, cẩn thận trong tất cả mọi việc, kẻo "họa vô đơn chí"! haizz

No comments:

Post a Comment