Wednesday 15 August 2018

14.8.2018 - Ngày đầu tiên vào lớp


Tin đã háo hức, chuẩn bị cho ngày đi học đầu tiên từ cả tháng trước. Tin được Công ty Bố tặng cho cái cặp chống gù lưng, được Bà mua cho 3 bộ quần áo mới, được Mẹ dẫn đi mua bút viết, được chị Hai hứa hẹn hé lộ nhiều bí mật hay ho ở sân trường...
6g sáng Tin bật dậy như một cái máy, chạy ù vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt, thay bộ quần áo mới. Như một quy ước, ngày đầu tiên đến lớp Tin hay Xô đều được cả Bố và Mẹ hộ tống.
Lớp của Tin là lớp tích hợp đầu tiên của trường, sĩ số chỉ 35 bạn, bằng 3/4 lớp thông thường, trang bị của lớp cũng tươm tất hơn.
Kết quả của buổi đi học đầu tiên, Tin được cô dạy ngồi thẳng, khoanh tay, mắt nhìn lên bảng. Tin quen được một bạn tên Khang cùng bàn, khá giống Tin vì sinh gần ngày mà :)

Lớp một ơi lớp một!
Chào cô giáo mến yêu
Lớp học như là nhà
Cho ta nên người ra 
No comments:

Post a Comment