Saturday 5 January 2019

Lại... gặp nhau cuối năm

Năm nay gặp nhóm bạn cũ, chuyện cũ lẫn chuyện mới kể hoài không dứt.
Chỉ vì đề tài hay quá, mỗi người một quan điểm, nhiều góc nhìn, "Nghiệp".
Đến cái tuổi "già" thì lý sự ở đời chẳng còn hơn thua nhau số dư tài khoản, cao hay thấp, xấu hay đẹp, có chồng hay chưa chồng, giàu hay nghèo, ...
Ba mẹ đầy đủ, sức khỏe vững vàng là vui.
Có việc để làm. Có sức để đi chơi là mừng.
Có ai đó để chia sẻ, nắm tay là hạnh phúc.
Một ngày mới là một ngày tiếp nối...

No comments:

Post a Comment