Friday 31 December 2021

Nhìn lại 2021

Thắm thoát đã hết năm 2021, mà gần nửa thời gian ấy là sinh hoạt - học tập tại gia. Nhờ năm ngoái có Resolution nên năm nay còn biết đường mà "tự kiểm".

1. Không ngờ mình cũng có "tay buôn bán" đến vậy. Dịch giã mà cũng mua may bán đắt: tậu trâu, bán liền hai miếng ruộng, sắm cái doi đất cất lều.

2. Học: được học những gì Nhà nước cho học. Online 80%, và kết quả của online cũng không tích cực lắm, cuối năm phải đi 'sửa sai' do không chú ý đúng mức.

3. Khỏe: may mắn lớn nhất là cả nhà vững vàng bình an qua đại dịch. 

- X: 41 - 156, T: 26 - 130. Ở nhà trốn dịch nhưng may là không ai bị ngải heo nhập :)

- 3 ca F0 là lời nhắc nhở phải luôn chăm sóc nền tảng sức khỏe thật tốt. 

- Jogging, Biking.

- Một chút đá bóng ủng hộ CLB.

4. Đi chơi: 

- Kịp chơi lễ lớn 30/4 (và quả thật sau đó SG ... toang vì lễ).

- Cũng Cali, quận Cam đôi ba bận.

- Đón New Year's Eve ở cao nguyên.

5. Tháng Năm thêm một ngày tưởng nhớ!

 
No comments:

Post a Comment