Monday, 22 August 2022

Bước vào năm học mới

 22.8.2022

Hôm nay học sinh cả nước nô nức tựu trường. Con gái cũng vậy, một hai dặn mẹ phải đánh thức lúc 5:30 sáng.

X vào lớp 8, T vào lớp 5. Cả hai đều bước vào giai đoạn quan trọng cho quá trình chuyển tiếp và tăng tốc.

Những việc cần làm ngay:

- Giảm giờ chơi không-hữu-ích trên thiết bị: max 60'.

- Tăng giờ sử dụng thiết bị có hiệu quả: học online tiếng Anh, đánh máy, tìm hiểu kiến thức. 30'.

- Hoạt động thể dục thể thao. 30'.

- Đọc sách 30-60'.

- Làm việc nhà. 30'.

Mẹ tự học bằng MVL.

Cả nhà cùng tiến bộ nàoooo!

No comments:

Post a Comment