Monday 22 August 2022

Bước vào năm học mới

 22.8.2022

Hôm nay học sinh cả nước nô nức tựu trường. Con gái cũng vậy, một hai dặn mẹ phải đánh thức lúc 5:30 sáng.

X vào lớp 8, T vào lớp 5. Cả hai đều bước vào giai đoạn quan trọng cho quá trình chuyển tiếp và tăng tốc.

Những việc cần làm ngay:

- Giảm giờ chơi không-hữu-ích trên thiết bị: max 60'.

- Tăng giờ sử dụng thiết bị có hiệu quả: học online tiếng Anh, đánh máy, tìm hiểu kiến thức. 30'.

- Hoạt động thể dục thể thao. 30'.

- Đọc sách 30-60'.

- Làm việc nhà. 30'.

Mẹ tự học bằng MVL.

Cả nhà cùng tiến bộ nàoooo!

No comments:

Post a Comment