Monday 10 October 2022

Chào tuổi 2+

Ờ, cái ngày sinh cũng đặc biệt nhỉ? 9/10/1+9/8+1

Mình đùa, 40 thì mới tái-sinh. Thế là mới qua màn 2, cảnh 1 thôi. 

Chào anh lên tuổi thứ hai!

Kể cũng không hơn ai mà cũng chẳng thua ai. Ráng giữ sức khỏe để làm điều mình thích.

Cảm ơn anh: CÙNG EM TAY TRẮNG LÀM NÊN ĐỐNG NỢ!

Kể có bà vợ này cũng áp lực lắm cơ! Cũng có duyên số lắm, haha.

P/S: bánh sn con tặng bố, mà nó lạ lắm!

No comments:

Post a Comment