Wednesday 1 March 2023

Bài học về sự tập trung

 17.2.2023

Choáng váng. Thương. Giải quyết chuyện cấp bách trước rồi bền bỉ, kiên trì từng bước sau.

Giờ đã có tâm thế, trí tuệ hơn trong xử lý vấn đề.

---

26.2.2023 Minh Đạm Discovery Marathon

Hai vợ chồng không có nhiều thời gian tập luyện và cũng ước chừng hoàn thành cự ly 21 km trong suýt soát 4h của Ban Tổ chức. Nhưng vào trận, tinh thần anh em lên cao, đường chạy đẹp, không có nhiều yếu tố phân tán nên cũng chạy về đích sớm hơn dự định chút ít (03:17). 

Lần này đã đau ít hơn. Lần sau sẽ cải thiện tốc độ để về trước 3 giờ!

Hứa!

---

Dù có biết trước C.O.T thì cũng phải cố gắng trên từng bước chân!No comments:

Post a Comment