Thursday 27 December 2007

Quà
Sáng hôm nay, mình đạp xe đến chỗ làm. Đến nơi, mình "chưng" nó trên bàn.

Xe màu xanh, ngửi còn mùi sơn. Xe làm dáng thô mộc, tróc sơn vài chỗ. Tuy nhìn mộc mạc nhưng hút hồn mấy cô trong phòng hết.

Hy vọng không ai nổi lòng tham...

No comments:

Post a Comment