Tuesday 18 December 2007

Sống "nhẹ"
Tuần này mình được sống "nhẹ" (như ăn chay vậy). Công việc ít hơn tuần trước, bớt suy nghĩ. Ti vi ở nhà hư, bớt coi. ADSL không xài nữa, bớt tốn tiền. Anh không ở đây, bớt đi chơi.

Thêm vài trang của MOKS mỗi tối. Ngủ nhiều hơn. He hehe...

1 comment: