Monday 9 June 2008

Mùng 4 tháng 5 -Trên đỉnh rơm vàng
Hình ghi lại cảnh một đòan leo núi "chiến thắng" trên đỉnh ụ rơm, có cắm cờ ..cành đu đủ và la hét.

No comments:

Post a Comment