Saturday 14 June 2008

Entry for June 15, 2008

Giấc mơ buổi trưa sao êm đềm quá. Nhẹ nhàng một cành hoa, xanh vạt nắng, dấu chân một người, vọng một tiếng chuông chùa... Mình mơ một trưa nhà nội xanh vườn cây, vàng đồng lúa, trắng cánh cò, kọt kẹt tiếng võng, à ơ một giọng hò... Lãng đãng, thoáng xa xăm, chân đi trên cỏ, tay bắt chuồn chuồn...

Trưa nay mình cố đi tìm giấc mơ. Không thành, mắt ráo hoảnh dù lòng muốn nằm. Lia thia bỏ đi chơi.

No comments:

Post a Comment