Wednesday 20 May 2009

Chuyển nhà

Dọn nhà thành công. Làm rơi mấy entry, thêm mất sạch hình ảnh, nhạc cho nên có nhiều entry nhìn vô duyên dễ sợ.
Hàng xóm chưa quen. Sơn sơn phết phết, quét quét dọn dọn. Ái chà, hy vọng sang nhà mới, "an cư" sẽ "lạc nghiệp"...

No comments:

Post a Comment