Thursday 4 June 2009

Hình con gái của tui.

Mình phải nói ngay đây là hình của con gái, kẻo lại có người khen Xô "đẹp trai" quá! Tưởng là "thằng" cũng có lý do, đây:


Hip-hop:

Con giống bố không nào?

Bé không quan tâm, cười thôi:


Biết làm điệu mà:

No comments:

Post a Comment