Tuesday 6 July 2010

15 tháng 4 ngày.

Con tuổi nghé

Nhỏ như chim sâu
Nhanh như sóc
Con nhón chân như một con thiên nga
lạch bạch như một con vịt
giỡn như cún con
nhai ngồm ngoàm như heo con
học nói như một con vẹt
Đôi khi, con gầm lên như hổ con.

Con cuộn vào lòng mẹ như con mèo
Con ngủ cựa cựa lưng như con gấu

Con cười như mặt trời tỏa nắng.
Mắt con long lanh...

Con là thiên thần của ba mẹ.

No comments:

Post a Comment