Saturday 31 July 2010

Ra dáng

16 tháng, Xô đã ra dáng con gái: tóc dài và điệu.

Hồi này, Xô nói nhiều lắm, ngoài biệt ngữ của mình Xô đã chịu khó tiếp thu thêm tiếng Việt. Xô chưa nhận ra chữ cái nhưng thích đọc sách. Sách là bạn Xô, cũng như Pooh và Mickey.

Yêu cả gratiffi

Búng ngón tay

Nhà mình hôm nay đã sắp xếp lại vài thứ. Mẹ cũng vậy. Vừa qua một chặng đường vòng. Phải cố lên thôi.

No comments:

Post a Comment