Saturday 2 October 2010

18 tháng

Thứ bảy 2.10, Xô tròn một tuổi rưỡi. Ba đi công tác vắng nhà. Mẹ dẫn Xô đi chơi thỏa thích, từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối. Kể từ đây, Xô có thể làm bạn cafe với mẹ, làm bạn mua sắm và bạn ăn hàng với mẹ (và các bạn của mẹ). Mẹ trở lại người phụ nữ "tự do" rồi. Thích, thích, thích.
Ghi nhanh:
1. Từ Xô thích nói nhất là: "Mẹ ơi" và "Xi". "Xi" không phải chỉ để ngồi bô, có thể là muốn ra ngoài chơi và phỉnh mẹ.
2. Xô thích nghe nhạc và nhảy lắc mông. Thích hát một mình (tiếng lào).
3. Xô giống ba như đúc. Xô giống mẹ nhiều hơn. Suy ra là ba và mẹ giống nhau.

Hình chứng minh Xô giống bố. Mũi và miệng sao y bản chính bên nội. :)


4. Nếu đưa Xô một quyển sách, Xô sẽ không bao giờ đọc sách ngược (100% đối với sách có hình).
5. Xô thích ở với nhiều người. Thích làm trò và chọc cười.
6. Xô giỏi hơn một số bạn ở khoản ăn uống. Xô tự múc ăn gọn gàng, không mè nheo khi ăn uống. Uống sữa xong biết để chai đúng nơi quy định.
7. Nặng 12 ký (yếu). Đã có khoảng 14 cái răng :)

Hôm đó mẹ không chụp hình Xô. Bonus bài hát này vậy. "Yellow" của Coldplay.

No comments:

Post a Comment