Thursday 2 December 2010

Xô đã lớn

Hỏi: - Xô mấy tuổi?
Đáp: - Hai tuuoôi.
Hôm nay Xô chưa hai tuổi đâu, chỉ tròn 20 tháng, nhưng ai cũng cảm nhận được Xô đã lớn lắm rồi. Ở nhà, Xô từ chim sẻ đã trở thành vẹt, ai nói gì Xô cũng tập nói theo. Những câu nói "chết người" của Xô là "Mẹ ơi (xuống giọng). Mẹ đâu?", "Bà ơi."
Mẹ đang rửa chén, thấy con kéo ghế leo lên, hỏi "Con làm gì vậy?" "Phuuụ":)

"Nhảy, bố!"
"Bơi, bố! Biển biển, bơi."
"Cay lắm, sợ!"
Mấy hôm gần đây Xô bắt đầu nhận diện màu sắc, vốn từ vựng của Xô cũng tăng lên đáng kể. Mở một quyển sách ra, các hình Xô đã có thể "đọc" được. Này: áo, sữa, (bác) sĩ, nón đỏ nè; hành động: bé bú, xi ị, trây nè...
Mẹ Xô hay khoe con, chứ những việc này các trẻ đến tuổi sẽ làm được. Điều này có nghĩa là nếu bạn nói chuyện với một bà mẹ và hỏi con họ làm được những gì ở tuổi này, bạn sẽ nghe diễn thuyết bất tận.
Đọc thêm ở đây.
Cập nhật: 20 tháng, 84 cm, 13 kg. "No" ép ăn.

No comments:

Post a Comment