Thursday 3 March 2011

Không biết trước chuyện gì

Đầu năm vợ chồng vạch ra kế hoạch đi chơi nhân ngày sinh nhật con hoành tráng và hoan hỉ lắm. Nhưng mọi thứ ở tương lai thì nó vẫn thuộc về tương lai. Biến cố xảy ra trong nhà cũng có thể mang lại cơ hội mình đi đến một nơi vừa lạ vừa quen.:)

Mọi việc đều có sự bất ngờ. Hai lần mình vui sướng có thể chạm đến cơ hội thay đổi 70% thì cũng tuột mất. Duyên chưa tới vậy. Nói trước bước không qua. Ai biết trước được điều gì.

Cũng như đâu ai ngờ Xô thích ăn dưa cải mẹ làm đến thế :))

Dù gì thì ta cũng cứ vui...

No comments:

Post a Comment