Thursday 14 April 2011

Bố

Nhiều người ngạc nhiên hỏi hai vợ chồng sao Xô gọi bố, thay vì ba hay cha, vì hai bên nội ngoại Trung Nam chính cống, không có chút gốc rễ phía Bắc nào? Lý do trả lời thật đơn giản và dễ chấp nhận: dễ phân biệt. Lúc mới biết nói, Xô hay gọi bà, (cậu) ba, ba Xô và cả bác ba bằng một từ duy nhất BA. Âm sắc của người mới biết nói chưa rõ ràng nên rất dễ nhầm ý Xô, chính vì vậy ba mẹ Xô quyết định đổi cho Xô gọi thành bố.
Bây giờ Xô đã lớn, phát âm rõ ràng rành mạch nhưng từ bố đã bén rễ đủ lâu để mẹ Xô yêu từ này và chưa muốn Xô thay đổi.
Và còn những lý do khác không kém phần dễ thương - lạ:
- Mẹ Xô thích từ bố từ quyển sách Quà của bố. Trong mắt mẹ Xô, ông bố TOU này là ông bố đáng ngưỡng mộ và học tập.
- Mẹ thích khái niệm Bố là tất cả hơn ba là cánh chim hay ngựa ông nhong nhong... Xô rất hay cùng mẹ trêu bố làm tất cả. Còn gì bằng nào! Bố thì tự ngạo mình "Bố là khúc chả", hợp dáng quá còn gì!

No comments:

Post a Comment