Thursday 7 February 2013

28 Tết

Sáng 28 Tết, văn phòng vắng teo. Mình tận hưởng lần chót không khí "chậm" trong này để lướt qua nhà của chị Tư và chỉnh sửa cái Nghị quyết năm mới. Thật lạ, năm 2012 có nhiều sự kiện to bé khác nhau rất đáng ghi lên đây nhưng mình không tài nào viết được. Cũng có thể do FB nhỉ? Hehe... mì ăn liền không ngon nhưng lẹ hơn canh chua mà :) Tóm gọn một từ cho năm con Rồng này: CÁT TƯỜNG. Mừng Xuân mới! Chúc sức khỏe, lạc quan.

No comments:

Post a Comment