Thursday 7 February 2013

Nghị quyết năm mới 2013

“Công ty hợp danh” Bình An hân hạnh đệ trình báo cáo tài chính năm 2012 và kế hoạch năm 2013. Tài sản không-cố-định tăng thêm: một con rồng có "giá gốc" 3.2 ký.

Chào năm con rắn, chủ tịch Hội đồng thành viên quyết nghị:

1. Chỉ số BMI:

- Các thành viên nhỏ: cần tăng cân tăng chiều cao theo lịch của bác sĩ.
- Các thành viên lớn:
+ chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, thể thao hợp lý
+ A giảm vòng 2 ít nhất là 3 cm, B giảm cân ít nhất 2 kg.

2. Chỉ số tài chính:

Tốc độ tăng tài sản cao hơn hoặc bằng năm 2012. Giao ông B lập kế hoạch chi tiết trình HĐTV thông qua.

3. Chỉ số hạnh phúc:

- Du lịch:
+ đi thăm nội ngoại ít nhất 2 lần/năm/bên.
+ du lịch cả nhà: ít nhất 1 lần
+ du lịch kỷ niệm 5 năm: ít nhất 1 lần
- Tinh thần:
+ no stress at home
+ dành thời gian tối đa chơi và đọc sách cho thành viên nhỏ
+ phong phú món ăn cuối tuần (cooking)
+ giảm gánh nặng việc nhà = outsourcing
- Học:
+ Trao dồi kỹ năng làm bố mẹ
+ A và B đăng ký và hoàn thành ít nhất 1 (phần) khóa học
- Nghe nhìn:
+ ít nhất 1 quyển sách, 1 phim rạp /tháng


Nghị quyết có hiệu lực từ 1/1/2013. Giao cho các ông bà có liên quan phối hợp thực hiện.

No comments:

Post a Comment