Friday 13 February 2015

Nghĩ gì đầu năm?

Bước vào năm mới Ất Mùi, mình thật sự có nhiều suy nghĩ mông lung và có cảm giác năm nay sẽ là bước chuyển cho những thay đổi lớn trong tương lai.
- Con gái 6 tuổi, rồi sẽ vào lớp 1. Mẹ chuẩn bị cho con làm quen với nề nếp đi học, chọn trường, chọn cô, chọn bạn cho con. Định hướng cách học cách chơi như thế nào cho phù hợp mà vẫn đảm bảo "tuổi thơ hồn nhiên của con."
- B: đi làm 11 năm và có những ấp ủ lớn hơn về khởi nghiệp riêng của mình.
- A: đi làm 10 năm nhưng cảm thấy mình còn "non" lắm. Mình chưa xác định được con đường nghề nghiệp của riêng mình. (biện minh do tập trung lo cho gia đình!).
Mục tiêu chung của năm nay:
- chi tiêu "khôn ngoan"
- tăng cường sức khỏe
- đi chơi khi Xô còn có thể nghỉ học
- chấp nhận thay đổi

No comments:

Post a Comment