Tuesday 24 February 2015

Tết đoàn viên

Là cái Tết thứ sáu của Xô và thứ ba của Tin (không kể cái Tết trong bụng mẹ), hai con được bố mẹ cho ăn tết "đã đời" hết quê nội đến quê ngoại, đi chúc tết họ hàng rồi thầy cô, với cự li và tần suất không phải ai cũng theo kịp.
Bố mẹ tự hào được ăn tết hai nơi, ăn chơi là phải cho thật đã!
Tết đoàn viên mà.
- Tin tròn 2 tuổi rưỡi. Ước mơ "kiên định": sau này lớn lên Tin làm phi công lái máy bay trực thăng (xin Ông Trời cho Tin cao trên 1m7 !!!). Biết lì đòn (ăn vạ), biết méc mẹ, muốn làm "anh hai" của "chị hai".
- Xô gần 6 tuổi. Biết kể chuyện cho bố mẹ nghe. Vẫn còn "non" so với bạn cùng lứa. Ước mơ làm bác sĩ, rồi nghệ sĩ (vẽ tranh).
Tết này về, hai con đã biết chơi cùng anh Cọp nên rất vui (dĩ nhiên, chúng chơi cùng nhau thì cũng lắm phen căng thẳng... cho người lớn). Xô biết Tết nhiều hơn khi được học rửa lá chuối, gói bánh tét với bà nội.

Cái cảm giác ngồi ở góc sân xem tụi nó vọc cát, chơi xe... trong khí trời man mát mà không có gì vướng bận trong đầu thật tuyệt vời. Gia đình là đây, mình ở vị trí nào ngoài xã hội không quan trọng, mình luôn luôn là con, là cháu trong nhà.

Family like branches on a tree, we all grow in different directions... yet our roots remain as one.

Tự hứa, vẫn cứ ăn Tết hai quê cho đã đời, hoài hoài thôi!Chú thích: dân số tăng cơ học và tăng tự nhiên quá nhanh, phải chuyển từ trong nhà ra ngoài nhà chụp hình :)

No comments:

Post a Comment