Saturday 22 October 2016

Xotin-saurus

Dạo gần đây, ngoài mê xe, Tin còn mê khủng long. Tối nào trước khi ngủ cũng đọc một bài về khủng long. Vật vã với các tên loài khủng long dài ngoằng thì nay hai mẹ con đã phân biệt được khủng long ăn thịt và khủng long ăn cây cỏ, khủng long hông chim và khủng long hông thằn lằn :)
Tin còn bắt mẹ ghi tên các loài khủng long ra giấy, để Tin bắt bà ngoại đọc cho Tin nghe. Đọc mấy cái tên dài loằng ngoằng ấy chắc bà trẹo quai hàm.
Bố mẹ trêu hai đứa loài mới là "Xotinsaurus" Xô cũng không vừa, gọi lại bố mẹ là loài "bốmẹ-angry-saurus".
:)

No comments:

Post a Comment