Thursday 6 December 2018

Chiếc răng rụng đầu tiên

Đẻ con, rồi tự dưng "mắc nợ" buộc phải nhớ những cái đầu tiên của nó.
Như lần đầu tiên gặp mặt nó. Đôi mắt nhìn lay láy. Da nhăn nheo như khỉ con.
Như lần đầu tiên hàm nó nhú cái răng sữa,
Lần đầu tiên nó tập đi, lần đầu tiên nói baba mama,
Lần đầu tiên nó đi máy bay,
Lần đầu tiên nó nhập viện,
Lần đầu tiên nó đi học,
Lần đầu tiên nó đi tàu lượn,
Lần đầu tiên đi thi đấu,
...
...
Và ngày hôm qua, 05.12.2018 Tin rụng cái răng sữa đầu tiên. Nó phấn khích và mẹ nó cũng thế, vì cũng là lần đầu tiên nó rụng răng ... có chích thuốc. Nó dũng cảm, không khóc (mắt chỉ ngân ngấn), không kêu la dù mẹ không cạnh bên (lo cho chị Hai).
Vượt qua lần đầu tiên này, những lần sau ... chấp nha sĩ hết con nhỉ?

Trải qua những lần đầu tiên cùng với nó thật tuyệt!

No comments:

Post a Comment