Saturday 17 November 2018

Growing girls

1. Xô 9 tuổi 7 tháng.
Trong lớp X, đã có bạn dậy thì.
Xô đem chuyện ấy về hỏi mẹ. Dù có chuẩn bị trước nhưng mẹ còn hơi lúng túng khi giải thích cho X chuyện ấy tại sao và như thế nào.
Cũng may là cô ấy cũng ""thông"" được một phần. Còn ""phần sau"" để từ từ mẹ lựa thời điểm và tâm thế con thích hợp để chia sẻ tiếp.
Chà, con gái sắp lớn rồi!

No comments:

Post a Comment